Prezentare

Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE – Europe reprezintă o reţea de antene pe întreg spaţiul european, fiind una dintre cele mai importante organizaţii interdisciplinare pe plan mondial. Promovând ideea integrării europene si a unei Europe unite în rândul tinerilor, conştiinţa europeană, precum si creşterea nivelului de cultură si informare a studenţilor, AEGEE îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 260 de antene, răspândite în 260 de centre universitare din 40 de ţări ale Europei, având peste 17.000 membri. Asociaţia Studenţilor Europeni IAŞI (AEGEE Iaşi) este o organizaţie nonguvernamentală de tineret, non-profit si cu profil interdisciplinar, antena AEGEE-EUROPE: “Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe”. În ceea ce priveşte obiectivele AEGEE, acestea sunt:

-Promovarea ideilor de colaborare şi integrare europeană în rândul studenţilor.

-Mobilitatea studenţilor.

-Asigurarea schimbului de experienţă pozitivă între studenţi, în vederea creşterii nivelului de cultură şi informare în rândul acestora.

-Aprofundarea ideii de unitate, înţelegere intre popoare, pace, toleranţă, actiune socială şi conştiinţă europeană.

O parte din proiectele noastre: Summer University – cel mai important proiect AEGEE; se desfăşoară în fiecare an în 100-150 antene, membrii putând participa la oricare dintre acestea, tema, programul, perioada de desfăşurare şi locaţia acestora oferindu-le numeroase opţiuni ăn acest sens. AEGEE Iaşi organizează, de asemenea, Universitaţi de Vară în fiecare an, ultimul dintre acestea reunind 26 de participanţi din 10 ţări şi având ca tema sportul şi călătoriile.

Oameni activi intr-un mediu activ – Tema specifică a evenimentului din 2008 este prezentarea peisajelor si a urbanismului autohton şi transformarea acestora, în funcție de ritmul tot mai alert al stilului contemporan de viață.

Photographic Art – This is a 2 weeks Summer School organized by AEGEE-Iasi (The European Students’ Association) and AEGEE-Europe Human Rights Working Group, combining the theoretical knowledge on Romanian culture with the effective contact with our culture. Our aim is to promote the Romanian culture and traditions, taking into consideration our future integration in the EU and also consolidate Romania’s position in Europe, given the bad name gained in the Ceausescu Era and to the difficulties of the transition period. You’ll get the chance to learn more about our language, our traditions by learning of our skilled staff (university teachers), but also by doing a lot of sightseeing in verious Romanian locations. (In 2007)

Cultura românească: mituri şi valori umane – Odată cu extinderea continuă a Uniunii Europene, teritoriul acesteia devine un conglomerat de tradiţii şi culturi specifice fiecărei ţări membre. Pentru ca spaţiul european să devină o adevărată „Europă unită”, aşa cum şi-au dorit fondatorii Uniunii, este necesar ca cetăţenii să cunoască şi să respecte cultura fiecărui stat membru. Proiectul „Universitatea de vară Iaşi 2006” îşi propune să dezvolte perspectiva şi deschiderea participanţilor către alte culturi, şi în special promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în rândul studenţilor din alte ţări. În acest mod, organizatorii doresc să îşi aducă aportul la procesul de integrare a României în structurile europene, demonstrând că valorile spirituale româneşti sunt valoroase şi merită să fie cunoscute. La nivel general, organizatorii îşi propun să contribuie la crearea unei identităţi europene, pe fondul insuficientei cooperării tineretului la nivel european în ceea ce priveşte promovarea valorilor culturale naţionale a ţărilor. (In 2006)

RoMania – are eU ready? Contribuţia culturală a României la o Europă unită – AEGEE Iaşi doreşte să îşi aducă aportul la procesul de integrare a României în structurile europene prin promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în rândul studenţilor europeni cât şi prin crearea unei identităţi europene, pe fondul insuficientei cooperării tineretului la nivel european, în ceea ce priveşte promovarea valorilor culturale naţionale. Şcoala de vară doreşte de asemenea asigurarea schimbului de experienţă pozitivă între studenţi, în vederea creşterii nivelului de cultură şi informare în rândul acestora, precum şi susţinerea campaniei de integrare a României in Uniunea Europeană într-un termen cât mai scurt, prin intermediul studenţilor români. La nivel european, şcoala de vară are ca scop principal deschiderea de noi perspective participanţilor asupra dimensiunii multiculturale a continentului European. De asemenea, promovează buna înţelegere şi toleranţa între studenţii europeni, făcând abstracţie de graniţele naţionale.

Local Training Courses pe mai multe domenii, pentru noii membri, cu participarea, de asemenea, a altor antene din Romania şi Republica Moldova

Targ de donaţii – de orice fel(haine, mâncare, bani, jucării) pentru bătrânii şi familiile ce au nevoie de ajutor.

Mai multe informații pe pagina noastră de Facebook – http://www.facebook.com/aegee.iasi

Date de contact

Adresă: Copou, Bulevardul Carol I, Camin C5 , 707531 Iasi, România

E-mail: isaegee@gmail.com ori aegee_is@yahoo.com

Telefon: 0741765281

Sitehttp://www.aegee-iasi.ro

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>