Despre AEGEE

Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE – Europe) reprezintă o reţea de antene pe întreg spaţiul european, fiind una dintre cele mai importante organizaţii interdisciplinare pe plan mondial. Promovând ideea integrării europene și a unei Europe unite în rândul tinerilor, conştiinţa europeană, precum și creşterea nivelului de cultură și informare a studenţilor, AEGEE îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 200 de antene, răspândite în 200 de centre universitare din 40 de ţări ale Europei, având peste 13.000 membri.

În ceea ce priveşte obiectivele AEGEE, acestea sunt:

-Promovarea ideilor de colaborare şi integrare europeană în rândul studenţilor.

-Mobilitatea studenţilor.

-Asigurarea schimbului de experienţă pozitivă între studenţi, în vederea creşterii nivelului de cultură şi informare în rândul acestora.

-Aprofundarea ideii de unitate, înţelegere între popoare, pace, toleranţă, acțiune socială şi conştiinţă europeană.

Logo AEGEE-Europe - thumb

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>