AEGEE – ABC-ul

De unde vine numele?

AEGEE vine de la abrevierea  Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (Asociația Generală a Studenților din Europa). Alții când vorbesc despre organizație îi mai zic Forumul Studențesc European ori Asociația Studenților Europeni.

Pașii inițiali

– AEGEE a fost fondat în anul 1985 în Paris

– AEGEE a făcut lobby în anul 1987, în Paris, pentru inițierea Programului Erasmus

–  AEGEE este cea mai mare asociație studențească interdisciplinară din Europa

Oamenii și structura

– astăzi AEGEE are aproximativ 13.000 de membri, 224 grupuri locale răspândite în întreaga Europă în 43 de țări

– piloni principali AEGEE sunt cetăţenie activă, Pace şi stabilitate, Învăţământului Superior şi Schimb cultural

– în structura sa AEGEE nu are un nivel național. Membrii noștri lucrează la un nivel local, punând în aplicare obiectivele AEGEE  într-un mod care serveşte cel mai bine nevoilor comunităţii lor locale, şi la nivel european, care conferă un cadru comun mare  şi de direcţie pentru toate activităţile locale şi oferă o platformă pentru cooperarea internaţională privind inițiativele transfrontaliere.

Credințele

– AEGEE îşi propune să promoveze cooperarea europeană şi integrarea în rândul tinerilor, în special cei din lume studentului

– AEGEE este o organizație laică, non-profit și independentă financiar și ideologic

– AEGEE nu este legat de nici un partid politic, dar își desfășoară proiectele pro-Europene cu un scop – integrare europeană – care are o influență directă asupra politicilor europene.

Activitățile

– membri AEGEE organizează şi participă într-o gamă largă de activităţi, cum ar fi conferinţe, seminarii, schimburi, cursuri de formare, excursii de studiu de caz şi acţiuni de stradă, precum şi diverse alte tipuri de reuniuni şi bine cunoscutele Universităţi de vară

– Membrii AEGEE de la nivel local se pot implica direct în cadrul Grupului de Lucru European , Echipele de Proiect şi Comisiile.

Mai multe informații aici – http://www.aegee.org ori http://www.facebook.com/aegee

Versiunea în limba engleză

AEGEE – the abc

 What does it mean?

AEGEE stands for Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe.

Is it also sometimes referred to as the European Students’ Forum

 The main steps

– AEGEE was founded in 1985 in Paris

– AEGEE has lobbied for the initiation of ERASMUS programme in 1987 in Paris

– AEGEE is the biggest interdisciplinary students’ association in Europe

 The structure and the people

– Today AEGEE has approximately 15.000 members in currently 224 local groups spread all over Europe in 43 countries

– AEGEE’s main pillars are Active Citizenship, Peace and Stability, Higher Education and Cultural Exchange

– AEGEE does not have a national level in its structure. Our members work at local level, directly implementing AEGEE aims in a way that serves best the needs of their local community, and at European level, which gives the great common frame and direction for all local activities and provides a platform for international cooperation on cross border initiatives.

 The beliefs

– AEGEE aims to promote European co-operation and integration among young people, especially those in the student world

– AEGEE is a secular, non-profit, financially and ideologically independent organisation

– AEGEE is not linked to any political party, but it carries out pro-European projects with an aim – European integration – that have direct influence on European policies.

 The activities

– AEGEE members organise and participate in a wide range of activities such as conferences,

seminars, exchanges, training courses, case study trips and street actions, as well as various other types of meetings and the well known Summer Universities

– AEGEE members from local level can get directly involved in the European Working Groups, Project Teams and Commissions.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>